Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)
Als netwerkbedrijf speelt Westland Infra een belangrijke rol in de economie en maatschappij van de Gemeenten Westland en Midden-Delfland. In het geval van een stroom- of gasstoring wordt pas goed duidelijk hoe afhankelijk we zijn geworden van deze voorzieningen. Westland Infra is zich terdege bewust van de taak die zij heeft en ook van haar verantwoordelijkheid daarin richting mens, maatschappij en milieu. Dit noemen wij: maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en door hier continu aan te werken zorgen wij voor ‘positive energy’.

Het hoofddoel van MVO is dat: Westland Infra een maatschappelijk verantwoorde dienstverlener is, die transparant is over haar activiteiten en bewust met mensen, maatschappij en milieu omgaat. Om dit hoofddoel te bereiken, hebben we een MVO beleid geformuleerd, gestoeld op de volgende 3 pijlers:

  • Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving;
  • Duurzame energievoorzieningen;
  • Goed voor de regio.

Welzijn van medewerkers, klanten en omgeving
Bij het uitvoeren van werkzaamheden aan het gas- en elektriciteitsnetwerk ontstaan risico’s voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, klanten en omgeving. Om deze risico’s zo klein mogelijk te maken, werkt Westland Infra continu aan veiligheid. Dit doen wij onder andere door het volgen van opleidingen, organiseren van veiligheidsbijeenkomsten, het houden van werkplekinspecties en calamiteitenoefeningen. Verder hanteren wij een preventief verzuimbeleid door onder andere een eigen bedrijfsarts en bieden we de mogelijkheid om gebruik te maken van bedrijfsfitness en health check.

Duurzame energievoorzieningen
Voor het tuinbouwcluster in de regio is de omschakeling naar een duurzame en fossielvrije energievoorziening cruciaal voor de ‘licence to produce’ van de tuinbouwondernemers. Wij zijn dan ook betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van optimaal gebruik van energie en de transitie naar een duurzame energievoorziening. Trias-warmte is daarom van groot belang voor de toekomst van de Greenport Westland.

Bij de ontwikkeling van duurzame energievoorzieningen is het van belang dat onze bedrijfsvoering is gericht op energie- en milieuvriendelijkheid. Dit is de reden dat wij ISO14001 gecertificeerd zijn en wij onze CO2-footprint inzichtelijk maken en maatregelen nemen om deze te verkleinen.

Goed voor de regio
Westland Infra is betrokken bij de regio met haar inwoners en bedrijfsleven. Samen zorgen wij ervoor dat er een prettig woon-, werk-en leefklimaat wordt gecreëerd. Westland Infra wil graag een betrouwbare partner zijn waar de regio op kan rekenen. Elke dag werken onze vakkundige medewerkers aan ons netwerk om dit nog veiliger, slimmer, duurzamer en vooral betrouwbaarder te maken.

Westland Infra is via sponsoring betrokken bij initiatieven en evenementen op het gebied van cultuur en maatschappij. Doelstelling hierbij is het leveren van een waardevolle bijdrage aan de samenleving. Zo sponsoren wij stichting Doe Een Wens, de Voedselbank Westland, het Varend Corso en Kom in de Kas. Daarnaast zetten wij ons in voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.